Natural & Nutraceutical Products China Shenzhen 2023

Dec 14-16, 2023 | SZCEC Shenzhen

EXHIBITION BEGINS IN

  • 00Days
  • 00Hrs
  • 00Mins
  • 00Secs

Contact Us

Natural & Nutraceutical Products China Shenzhen 2022

Exhibit Inquiry

Monica Xing

CCCMHPIE
Floor11, Building 3, Beijing INN, No.6, Nanzhugan Hutong, Dongcheng District, Beijing 100010, China
Tel: 86-10-58036297
Email: xingcheng@cccmhpie.org.cn

Nico Shen

Sinoexpo Informa Markets
Floor 7-8, 355 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
Tel:86-021-33392289
E-mail:nico.shen@imsinoexpo.com

Visitor Inquiry

Bill Huang

Sinoexpo Informa Markets
Floor 7-8, 355 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
Tel:86-021-33392294
E-mail:bill.huang@imsinoexpo.com

Fiona Fan

Sinoexpo Informa Markets
Floor 7-8, 355 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
Tel:86-021-33392434
E-mail:fiona.fan@imsinoexpo.com