Contact Us

Natural & Nutraceutical Products China Shenzhen 2022

Exhibit Inquiry

CCCMHPIE
Monica Xing
11/F, Building 3, Beijing INN, No.6, Nanzhugan Hutong, Beijing 100010, China
Tel: 86-10-58036297
Email: xingcheng@cccmhpie.org.cn

Sinoexpo Informa Markets
Nico Shen
7-8/F, Urban Development International Tower, No.355, Hongqiao Road, Shanghai 200030, China
Tel: 86-21-33392289
E-mail: nico.shen@imsinoexpo.com

Media Cooperation / Visitor Inquiry

Sinoexpo Informa Markets
Carol Liu
7-8/F, Urban Development International Tower, No.355, Hongqiao Road, Shanghai 200030, China
Tel: 86-21-33392057
E-mail: carol.liu@imsinoexpo.com

Sinoexpo Informa Markets
Bill Huang
7-8/F, Urban Development International Tower, No.355, Hongqiao Road, Shanghai 200030, China
Tel: 86-21-33392294
E-mail: bill.huang@imsinoexpo.com